850
valminud eriprojekti
31
aastat kogemust
70
Euroopa tarnijat
1200000
müüdud toodet aastas

Mida tuleks teada enne valgustuslahenduse planeerimist?

Hea valguslahenduse kavandamine algab lähteülesandest. Erisoovid tuleks kirjeldada ruumide kaupa: mida soovitakse valgustusega saavutada, milline on ruumi eripära ja kes seda ruumi kasutama hakkab.

Kui näiteks kontoris soovitakse kasutada ergonoomilisi töökohti, tuleb seda ka lähteülesandes kirjeldada. Kui töökeskkonnas on mingeid keemiliselt agressiivseid gaase või tolmu, või on tegemist plahvatusohtlike ruumidega, tuleb need lähteülesandes põhjalikult lahti kirjeldada. Ka on oluline teada sprinklerite olemasolu ning kohti.

Valgustuslahenduse välja töötamise aluseks on korralik alusplaan, kuhu on kantud kõikvõimalikud valgust „hakkivad” seadmed, vaheseinad jms. Juhul, kui seadmeid või töökohti planeeritakse sageli ümber tõsta, tuleb seegi lähteülesandesse kirja panna.

Keskkonda sobivate valgustite valikul arvestatakse valgustile lubatava elueaga ja tegelikult planeeritava kasutusajaga. Et kvaliteetsetele leedvalgustitele lubatakse pikka eluiga, võetakse see hooldeteguri valikul valgustusarvutustes arvesse. Ei ole mõtet valida kontorisse, kus on aastas 2500 –3000 töötundi või 1-vahetusega tööstusesse 100000 tunnise või pikema elueaga valgusteid, kui paigaldist planeeritakse kasutada järgmised 10-15 aastat.

Meie teenus sisaldab ka valgusarvutuste, valgustusdisaini ja valgustusprojektide tegemist koos valgustuse juhtimisega.

Leedvalgustus on alati mõistlik valida juhitavana. See võimaldab madalast hooldetegurist tingitud ülevalgustust hämardada vastavalt vajadusele selliseks, et töötegemine selles valguses ei muutuks töötajaile painajalikuks. Ühtlasi loob see töökohtadele mugavust ning säästab energiat.

Lisaks valgustugevuse muutmisele on ka valgustemperatuuri muutmisel teatud olukordades oluline roll. Läbimõeldud valgustuse juhtimisega saame 80 % ultuses kontrollida inimeste meeleolisid ja tundeid.

Vastavalt tellija vajadustele ja soovidele lahendatakse valgustuse juhtimine kas KNX või mõne muu hoonejälgimissüsteemi baasil, või ruumipõhiselt kasutades erinevaid andureid ja / või valgusstsenaariumide jadaskeeme. Iga projekti koosseisu kuulub samuti hädavalgustus. See aitab töövalgustuse katkemisel lõpetada tööprotsessid, evakueeruda hoonest või selle osast ning päästemeeskonna kasutamise vajadusel aidata neil orienteeruda neile võõras hoones. Et töökeskkond oleks võimalikult produktiivne ja ohutu, järgitakse valgustuskeskkonna loomisel standardites ja seadusandluses välja toodud juhiseid.

Kontakt

Kui teil on küsimusi meie toodete, tarne või valguslahenduste kohta, võtke julgelt ühendust. Kõige mugavam on kasutada allolevat kontaktivormi, mille kaudu jõuab teie kiri kõige õigema inimeseni.